Ernest Neirynck

Ernest Neirynck. Deinze. Baanmeester bij de NMBS te Gent. Verschaft belangrijke inlichtingen over het vervoer van wapens en bezettende troepen. Arrestatie te Gent op 13 apr '43. Deportatie naar het concentratiekamp Dachau. Overlijdt er op 19 feb '45. 55 jaar.

Ernest Neirynck
Word steunend lid van vzw Helden van het verzet
Door VZW Helden van het verzet te steunen houdt u de herinnering aan onze verzetshelden levend. Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze mensen in de plooien van de geschiedenis verdwenen. Dankzij u kunnen we hen alsnog de gepaste eer bewijzen.